• Zasady rekrutacji

    • Ruszyła rekrutacja do projektu

     „Budowanie na podstawie europejskiej praktyki zawodowej”

      

     o numerze 2022-1-PL01-KA122-VET-000070338

      

     Ruszyła rekrutacja do realizowanego przez naszą szkołę projektu „Budowanie na podstawie europejskiej praktyki zawodowej” o numerze 2022-1-PL01-KA122-VET-000070338. Przedsięwzięcie jest realizowane na zasadach Programu Erasmus+, w ramach projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”, finansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, w ramach którego 30 uczniów naszej placówki wyruszy i odbędzie swój staż zagraniczny w Grecji, jesienią 2023 roku.

     W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 30 uczniów klas 2-5, uczących się
     w zawodach technik budownictwa, ekonomista oraz fryzjer, którzy zostaną wybrani wg określonych kryteriów rekrutacyjnych, pozwalających na zapewnienie wszystkim uczniom zainteresowanym uczestnictwem równych szans udziału w projekcie. Wyboru uczestników dokona Komisja Rekrutacyjna, w skład której wejdą przedstawiciele szkoły.

     Podstawą kwalifikowania osób do udziału w projekcie i realizacji praktyk zagranicznych w ramach projektu będzie spełnienie takich warunków jak: Przynależności do grupy określonej grupy docelowej, opisanej w Regulaminie Rekrutacji, złożenie poprawnie wypełnionego formularza, uzyskanie wystarczającej liczby punktów w procesie rekrutacyjnym.

     Rekrutacja do projektu zostanie przeprowadzona w terminie 21.08.2023 – 08.09.2023.

     W załączeniu znajduje się Regulamin rekrutacji oraz Formularz zgłoszeniowy, wskazujące szczegółowe zasady i kryteria rekrutacji, a także procedury, które kandydaci powinni przejść celem zgłoszenia się do udziału w projekcie.

     Planowana realizacja projektu to przełom października i listopada 2023 roku.

 • Galeria zdjęć

   brak danych