Nawigacja

 • UWAGA!!! WAŻNA INFORMACJA O BALU JUBILEUSZOWYM

  UWAGA! BAL ABSOLWENTÓW (21.X.2017) NIE ODBĘDZIE SIĘ Z POWODU BRAKU WYSTARCZAJĄCEJ LICZBY CHĘTNYCH. PRZEPRASZAMY ZAINTERESOWANYCH.

  Komitet organizacyjny

 • J U B I L E U S Z !!!

  Wszelkich informacji na temat jubileuszu udzielają:

  p.Elżbieta Smereczyńska - tel. 501 892 125,

  p. Beata Paciorkowska - tel. 504 139 606.

   


   

 • Jak pierwszy raz zalogować się do e-dziennika !

   


   

 • Dziennik elektroniczny UONET+


  Z przyczyn technicznych i organizacyjnych zostaje przesunięta data wprowadzenia e-dziennika.

  Rodziców i uczniów informujemy że postępy w nauce i frekwencję swoich wychowanków będzie można śledzić od

   1 listopada 2017r.

   

  Co daje E-dziennik UONET+ dla rodziców ?

   

  Przede wszystkim szybka, wygodna komunikacja ze szkołą

  Dzięki temu, że użytkownikami dziennika elektronicznego systemu UONET+ są wszyscy członkowie szkolnej społeczności i wszyscy mają w nim swoje konta możliwe jest bardzo łatwe zorganizowanie wymiany informacji pomiędzy dowolnymi członkami tej społeczności za pomocą komunikatów przypominających e-maile. Komunikowanie się ze szkołą nie wymaga od Ciebie znajomości adresów e-mail. System umożliwia umożliwiających łatwe adresowanie wybranej grupy użytkowników dziennika elektronicznego (np. od wychowawcy do wszystkich rodziców uczniów klasy 2A, od nauczyciela danego przedmiotu do wybranych rodziców, rodzica do nauczycieli i wychowawcy itp.).

  Wygodna komunikacja rodziców ze szkołą

   

  Szybki podgląd danych dotyczących dziecka

  Dane rejestrowane przez nauczycieli takie jak tematy zrealizowanych lekcji, wpisy dotyczące obecności oraz oceny i uwagi są natychmiast po ich wprowadzeniu dostępne dla rodziców. Oczywiście ma do nich również dostęp uczeń. Przy okazji po zalogowaniu do systemu rodzice i uczniowie mają dostęp do planu lekcji.

   

  Bezpieczeństwo i rozwój dziecka

  Dzięki systemowi UONET+ możesz bez jakiejkolwiek zwłoki dowiedzieć się o tym, że Twoje dziecko nie dotarło do szkoły i podjąć odpowiednie działania, jeśli przyczyna nieobecności nie jest Tobie znana. W systemie UONET+ możesz na bieżąco obserwować postępy swoich dzieci i wszelkie dodatkowe informacje związane z ich codzienną nauką, w tym również innymi działaniami, w jakie angażują się w szkole. Otwiera to możliwości aktywnego wspierania Twoich dzieci w codziennej edukacji i wykazywania zainteresowania ich pracą i rozwojem. Jednocześnie szybko możesz reagować na problemy, jeśli się pojawiają.

   

  Bądź przygotowany do rozmowy

  Dzięki dziennikowi elektronicznemu podczas bezpośrednich spotkań wychowawcą nie tracisz czasu na otrzymanie znanych już Tobie informacji o ocenach frekwencji, osiągnięciach i uwagach. Możesz wraz z nauczycielem skupić się na merytorycznej rozmowie, czyli na prawdziwej, obustronnej komunikacji. Zastąpi ona jednostronny przekaz informacji od wychowawcy, który ma miejsce podczas tradycyjnych konsultacji rodziców z nauczycielami.

   

  By budować dobre relacje i owocną współpracę

  Często słyszy się głosy, że nic nie może zastąpić bezpośrednich spotkań nauczycieli i rodziców. To pewnie prawda, ale każdy kto wie, jaka jest frekwencja na spotkaniach z rodzicami musi zauważać, że spotkania te jako jedyna formuła wymiany informacji pomiędzy szkołami a rodzicami zwyczajnie przestają spełniać swoją rolę w dzisiejszym zaganianym świecie. Pamiętaj, że dziennik elektroniczny nie jest po to, żeby zlikwidować spotkania nauczycieli z rodzicami, ale po to, aby ułatwić ich codzienne kontakty.

   

  Wygoda użytkowania

  UONET+ zapewnia uprawnionym osobom dostęp do wszystkich danych uczniowskich nie tylko w ramach jednej szkoły, ale również w ramach zespołu szkół, a nawet szkół zlokalizowanych w danej gminie. Masz dwoje dzieci w jednej szkole? Nie musisz pamiętać dwóch loginów i haseł. Za pomocą jednego logowania będziesz mieć dostęp do danych o dwójce Twoich dzieci.

   


   

 • Grupowe ubezpieczenie NNW młodzieży szkolnej


 •  

   

   

 • NOWOŚCI W BIBLIOTECE

  Nasza akcja "Moja biblioteka" cieszy się wśród Was dużym powodzeniem.Lista książek, które chcecie przeczytać jest długa :-)Oto pozycje, które udało nam się zakupić w ostatnim czasie: NOWOSCI.pdf Jednocześnie przypominamy, że akcja „Moja biblioteka” trwa i nadal możecie podawać swoje propozycje książek, które chcielibyście, aby były zakupione do biblioteki.Tytuły, autorów zapisujemy na kartce i przynosimy do biblioteki lub wrzucamy do pudełka stojącego w czytelni.

 • Dziennik elektroniczny logowanie.

  W roku szkolnym 2017/2018 po raz pierwszy w naszej szkole wdrażamy Dziennik Elektroniczny. Mamy nadzieję, że wprowadzane rozwiązanie przyczyni się do sprawniejszego przekazywania bieżących informacji o ocenach i frekwencji, a także ułatwi podawanie innych ważnych komunikatów.

  Uczniowie i rodzice uczniów, których adresy zostały dodane do systemu przez wychowawców mogą się już logować i sprawdzać wyniki drogą elektroniczną.

  Pierwsze logowanie należy wykonać według załączonej na stronie szkoły INSTRUKCJI LOGOWANIA

  Uwaga: wygenerowane hasła dostępu tracą ważność po 30-tu dniach po których należy powtórzyć procedurę logowania.

  Witryna dziennika: https://uonetplus.vulcan.net.pl/powiatpiaseczynski

   

  Równocześnie prosimy wszystkich Państwa o cierpliwość i monitorowanie poprawności wprowadzanych danych.

  Jeżeli nie możesz się zalogować zapytaj wychowawcę, czy dodał twojego e-maila do systemu.

   


   

 • Wirtualna Gazetka Szkolna.

  Informujemy uczniów Naszej Szkoły że na I piętrze w budynku głównym (obok pokoju nauczycielskiego), została uruchomiona Wirtualna Gazetka Szkolna.

  Na ekranie będą publikowane:

  - informacje o zmianach w planie i zastępstwach

  - zdjęcia z wycieczek, szkolnych akademii, zawodów sportowych itp.

  - filmy promujące szkołę lub zawierające treści edukacyjne

  - informacje o bieżących wydarzeniach, np. zebraniach z rodzicami, planowanych wycieczkach, konkursach itp.

  - publikacje uczniów, np. „plakaty wyborcze” kandydatów do samorządu uczniowskiego, prezentacje i filmy dotyczące zainteresowań młodych ludzi

  - treści edukacyjne i wychowawcze, np. na temat cyberprzemocy, dopalaczy czy zdrowego odżywiania

  - publikacje promujące szkołę (np. podczas dni otwartych, jubileuszów i innych uroczystości szkolnych)

 • 4 WRZEŚNIA godz. 9:00

  Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 • STOŁÓWKA SZKOLNA

  Obiady dla naszych uczniów ruszają od 4 września.

  Intendent zaprasza chętnych uczniów i nauczycieli do wpłacania pieniędzy.


   

 • 30.08.2017

  Moduł INTERNAT został zmodyfikowany

 • Lista podręczników 2017-2018

 • Jubileusz 50-lecia

 • Nadszedł oczekiwany koniec roku szkolnego, czas na zasłużony wypoczynek i relaks. Ważne, aby był nie tylko przyjemny, ale i bezpieczny.

  Wszystkim naszym uczniom życzymy udanych wakacji, bezpiecznych przygód, wartościowych letnich znajomości i entuzjazmu w powrocie do szkoły we wrześniu.

  Dyrekcja i Nauczyciele ZSZ im. Marszałka F. Bielińskiego w Górze Kalwarii.

   


   

 • 23.06.2017 (piątek) godz. 9:00

strona: