• Wiadomości

   • Regulamin zdobywania punktów

     

    NAJAKTYWNIEJSZY

    SPOTROWIEC  SZKOŁY

    1. Biegi

    2. Piłka nożna

    3. Piłka koszykowa

    4. Piłka siatkowa

    5. Tenis stołowy

    6. Piłka ręczna

    7. Inne konkurencje sportowe

    Za każde uczestnictwo   +10pkt

    Turnieje szkolne; ustanowienie/poprawienie rekordu szkoły

    +20pkt

    Uczestnictwo w SKS

    +5 pkt

    Ocena za I półrocze z wf

    6  + 60 pkt;  5 +50 pkt; 

    4 + 40 pkt;  3  +10 pkt;   

    2  +0 pkt;  1  -50 pkt 

    Punkty dodatkowe za miejsce w zawodach

    Gry zespołowe:  1+50pkt;

    2 +30pkt;  3 +20pkt; 4 +10pkt;

    5> +5pkt;

     

    Indywidualne: 1+50pkt; 2+40pkt; 3+30pkt; 4-6+25pkt; 7-10 +20pkt;   11-15 +15pkt;   16-20 +10pkt;  21> +5pkt

    -  przy równej liczbie punktów decyduje: lepsza ocena z zachowania; większa liczba udziału w sks

    -  uczeń: niepromowany lub z nieodpowiednim lub nagannym zachowaniem na II półrocze nie może być brany pod uwagę przy punktacji

     

    ZAPRASZAMY WSZYSTKICH UCZNIÓW DO RYWALIZACJI SPORTOWEJ O TYTUŁ I NAGRODĘ DLA NAJAKTYWNIEJSZEGO SPORTOWCA SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

                                                                                       

         nauczyciele WF

 • Galeria zdjęć

   brak danych