• OFERTA 2024/2025

    • Technikum Lotniskowych Służb Operacyjnych

    • Technik lotniskowych służb operacyjnych wykonuje zadania związane z planowaniem, organizacją, koordynacją oraz nadzorowaniem prac lotniskowych służb operacyjnych, a także współpracuje ze służbami żeglugi powietrznej oraz podejmuje działania związane z ochroną i bezpiecznym funkcjonowaniem portów lotniczych.

            

    • Technikum Ekonomiczne

    • Edukacja zawodowa ma na celu przygotowanie ucznia do wykonywania następujących zadań:

     prowadzenie własnej działalności gospodarczej  (planowanie i organizowanie), prowadzenie spraw finansowych, kadrowo-płacowych, wykonywanie analiz, sporządzanie biznes planu, sprawozdań z działalności przedsiębiorstw,      

    • Technikum Budownictwa

    • Szkoła prowadzi zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego  oraz zawodowego w zawodzie technik budownictwa.

     Przygotowuje uczniów do podejmowania  i prowadzenia  działalności gospodarczej, przede wszystkim w branży budowlanej oraz studiów m.in. na wydziale architektury      

    • Technikum Geodeta

    •  Edukacja zawodowa ma na celu przygotowanie do następujących zadań: sporządzania opracowań geodezyjnych i kartograficznych, wykonywania: pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, pomiarów realizacyjnych, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, pomiarów kontrolnych obiektów budowlanych i urządzeń technicznych; wznawiania znaków granicznych i wyznaczania punktów granicznych, wykonywania podziałów i rozgraniczeń nieruchomości, scaleń i wymiany gruntów, scaleń i podziałów nieruchomości.       

    • Liceum Ogólnokształcące
     ochrona granicy państwowej

    • W wyniku podejmowanych działań edukacyjno - wychowawczych, absolwent szkoły, otrzyma przygotowanie teoretyczno- praktyczne, które jest przydatne w każdym rodzaju służb mundurowych.

     Zdobyta wiedza i umiejętności ułatwiają absolwentom przygotowanie się do egzaminów decydujących o przyjęciu do służby w Straży Granicznej, Siłach Zbrojnych RP, Policji, Służbie Ochrony Państwa i innych instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.      

    • Liceum Ogólnokształcące
     służba policyjna

    • Szkoła prowadzi zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego oraz kształcenia specjalistycznego z zakresu służby policyjnej.

     Szkołę tę powinni wybrać uczniowie, którzy:

     interesują się pracą w Policji, zdobyciem wiedzy o jej organizacji i funkcjonowaniu,

      planują swoją przyszłość zawodową w  innych służbach mundurowych lub w zawodach związanych z ochroną osób i mienia.


      


      

    • Szkoła branżowa I stopnia
     klasa wielozawodowa

    • Zaletą systemu kształcenia w klasach wielozawodowych jest nauka zawodu w rzeczywistych warunkach pracy oraz nawiązanie współpracy z potencjalnym pracodawcą.

     Uczniowie uczą się wybranego zawodu

     Zdobywanie umiejętności w takich zawodach jak:

     ślusarz, stolarz, cieśla, elektryk, murarz-tynkarz, monter stolarki budowlanej, kamieniarz, tapicer, dekarz i inne.      

    • Szkoła branżowa I stopnia
     Fryzjer

    • Uczniowie zdobywają umiejętności z zakresu wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych 
     i chemicznych włosów, strzyżenia oraz stylizacji fryzur.

     Absolwenci  mogą pracować w salonach fryzjerskich,telewizji i teatrach przy charakteryzacji lub mogą otworzyć własny salon.      

    • Szkoła branżowa I stopnia
     Elektromechanik pojazdów samochodowych

    • Uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu elektromechaniki ogólnej i samochodowej, diagnostyki i naprawy układów zasilania.

     Absolwent może podjąć pracę w zakładach naprawy, stacjach obsługi i kontroli pojazdów samochodowych, zakładach produkujących obwody elektryczno - elektroniczne pojazdów.      

 • Galeria zdjęć

   brak danych