• OFERTA 2023/2024

    • Technikum Lotniskowych Służb Operacyjnych

    • Technik lotniskowych służb operacyjnych wykonuje zadania związane z planowaniem, organizacją, koordynacją oraz nadzorowaniem prac lotniskowych służb operacyjnych, a także współpracuje ze służbami żeglugi powietrznej oraz podejmuje działania związane z ochroną i bezpiecznym funkcjonowaniem portów lotniczych.

            

    • Technikum Ekonomiczne

    • Edukacja zawodowa ma na celu przygotowanie ucznia do wykonywania następujących zadań:

     prowadzenie własnej działalności gospodarczej  (planowanie i organizowanie), prowadzenie spraw finansowych, kadrowo-płacowych, wykonywanie analiz, sporządzanie biznes planu, sprawozdań z działalności przedsiębiorstw,


      


      

    • Technikum Budownictwa
     i Architektury

    • Szkoła prowadzi zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego  oraz zawodowego w zawodzie technik budownictwa.

     Przygotowuje uczniów do podejmowania  i prowadzenia  działalności gospodarczej, przede wszystkim w branży budowlanej oraz studiów m.in. na wydziale architektury


      


      

    • Technik Budowy Dróg

    • Edukacja zawodowa ma na celu przygotowanie ucznia do następujących zadań:

     - organizowanie i prowadzenie robót ziemnych związanych z budową dróg i obiektów inżynierskich 

     -sporzadzanie kosztorysów robót drogowych      

    • Technik Geodeta

    • Edukacja zawodowa ma na celu przygotowanie ucznia do następujących zadań:

     -sporządzania opracowań geodezyjnych i kartograficznych na podstawie danych pomiarowych lub projektowych

     - wykonywanie pomiarów realizacyjnych, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, pomiarów kontrolnych obiektów budowlanych i urządzeń technicznych oraz opracowania wyników tych pomiarów


      


      

    • Liceum Ogólnokształcące
     ochrona granicy państwowej

    • W wyniku podejmowanych działań edukacyjno - wychowawczych, absolwent szkoły, otrzyma przygotowanie teoretyczno- praktyczne, które jest przydatne w każdym rodzaju służb mundurowych.

     Zdobyta wiedza i umiejętności ułatwiają absolwentom przygotowanie się do egzaminów decydujących o przyjęciu do służby w Straży Granicznej, Siłach Zbrojnych RP, Policji, Służbie Ochrony Państwa i innych instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.


       


      

    • Liceum Ogólnokształcące
     służba policyjna

    • Szkoła prowadzi zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego oraz kształcenia specjalistycznego z zakresu służby policyjnej.

     Szkołę tę powinni wybrać uczniowie, którzy:

     interesują się pracą w Policji, zdobyciem wiedzy o jej organizacji i funkcjonowaniu,

      planują swoją przyszłość zawodową w  innych służbach mundurowych lub w zawodach związanych z ochroną osób i mienia.


      


      

    • Szkoła branżowa I stopnia
     klasa wielozawodowa

    • Zaletą systemu kształcenia w klasach wielozawodowych jest nauka zawodu w rzeczywistych warunkach pracy oraz nawiązanie współpracy z potencjalnym pracodawcą.

     Uczniowie uczą się wybranego zawodu

     Zdobywanie umiejętności w takich zawodach jak:

     ślusarz, stolarz, cieśla, elektryk, murarz-tynkarz, monter stolarki budowlanej, kamieniarz, tapicer, dekarz i inne.


        PWiK poleca 


      

 • Galeria zdjęć

   brak danych