• Mazowieckie Igrzyska Młodziezy Szkolnej
    • Mazowieckie Igrzyska Młodziezy Szkolnej

    • Dziś odbyło sie podsumowanie XX MIMSz. 

     Nasza szkoła w tym roku zdobyła "tylko" III lokatę. 

     Pan Starostwszya Ołdakowski i Strzyżewski prosił o przekazanie gratulacji wszystkim nauczycielom WF naszego ZSZ oraz przede wszystkim uczniom\zawodnikom. 

     My też dołączamy sie do gratulacji i obiecujemy że w tym roku będziemy walczyc o wyższa lokatę. 

      

     Zespół nauczycieli WF "Budowlanki"

    • Konkurs piosenki angielskiej i niemieckiej - wyniki:

    • I miejsce - duet Emilia S. I Wioleta Ć. z klasy II Lpo z piosenką "Say something". Zostały przyznane również 2 wyróżnienia dla Natalii P. i Wojciecha O. z klasy II Los za piosenkę Eda Sherana "Perfect" oraz Angeliki S. za piosenkę z filmu "Titanic".

     Wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie serdecznie gratulujemy i dziękujemy za moc pozytywnych wrażeń!!!

    • Szkolny Klub Sportowy zaprasza !

    •   Zapraszamy naszych uczniów do udziału w bogatej ofercie zajęć pozalekcyjnych w ramach Szkolnego Klubu Sportowego.

      

     Poniedziałek godz: 16.00 - piłka siatkowa, prowadzący Robert Sobieraj

     Wtorek godz: 17.30 - tenis stołowy, prowadzący Ryszard Molak

     Środa godz: 17.00 - piłka koszykowa, prowadzący Robert Sosnowski

     Środa godz: 18.30 - fitness dla uczniów

     Czwartek godz: 17:30 - tenis stołowy, prowadzący Ryszard Molak

     Samoobrona - prowadzący Michał Kozłowski (dzień i godz. do ustalenia)

    • Gminne biegi przełajowe w Górze Kalwarii.

    • Gminne biegi przełajowe i znowu "Budowlanka" rządzi.

      

     W kategorii żeńskiej całe podium przypadło naszym uczennicom:

     I miejsce - Kamila Wargocka

     II miejsce - Paulina Rosłon

     III miejsce Mylana Siabro

     W kategorii męskiej na III miejscu zameldował sie Roman Nadvorniak.

      

     Gratulujemy i życzymy powodzenia na Mistrzostwach powiatowych.

    • BARYKA PRZEMÓWIŁ NA RYNKU

    • Nasi uczniowie z klas mundurowych -ochrona granicy państwowej ,pod opieką Pani Bożeny Zarzecznej oraz Pana Henryka Mroza ,wzięli udział w Narodowym Czytaniu ,,Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego.

     Wystąpili wspaniali aktorzy :

     MAŁGORZATA KRÓLIKOWSKA, ANDRZEJ CHYRA,KRZYSZTOF KIERSZNOWSKI, ANDRZEJ SZOPA oraz wybitny saksofonista PIOTR BARON.

    • ODDAJ KREW w naszej szkole.

    • Dnia 12-09-2018 r.(środa) w Górze Kalwarii w ZSZ im. M.F. Bielińskiego przy ul.Budowlanych 14 od godz. 9.00 do 13(ostatni dawcy przyjmowani są o godz. 12:30) odbędzie się DODATKOWA zbiórka krwi. Chętnych serdecznie zapraszamy. Zarząd klubu HDK w Górze Kalwarii.

    • 79. rocznica wybuchu II wojny światowej.

    • Przy kwaterze żołnierskiej na cmentarzu w Górze Kalwarii uczczono 7 września 79. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Ceremonia miała miejsce akurat w tym dniu ze względu na lokalne wydarzenia wojenne.

     7 września 1939 roku, czyli siódmego dnia kampanii, Niemcy przelatujący nad Czaplinkiem pozbawili życia co najmniej osiem osób. Najmłodsza ze znanych ofiar bombardowania – Zosia Gańska – miała trzy lata. Najstarsza – kierownik miejscowej szkoły Henryk Łodziewski – 31.

     Na cmentarzu w Sobikowie znajduje się tablica upamiętniająca zgładzonych.Tego samego dnia (niektóre źródła mówią, że nazajutrz) najeźdźca zaczął szturm na most na Wiśle łączący Brzumin z Piwoninem. Obrońcy budowli ulegli po zaciętej, parodniowej walce. Dowodził nimi major Jerzy Jasiewicz, a po tym, jak został ciężko ranny, dowództwo przejął rotmistrz Władysław Jaczyński. Bił się on mimo ran postrzałowych, od których po bitwie zmarł (spoczywa na cmentarzu w Czersku). Do niewoli dostało się około 200 polskich żołnierzy.Przemawiając w czasie uroczystości, wiceburmistrz Jan Wysokiński wspomniał także o poruczniku Henryku Prajsie – mieszkańcu Góry Kalwarii, który 13 i 14 września 1939 r. walczył z Niemcami pod Olszewem na Podlasiu. Został ranny w głowę, ale wojował dalej, ponad godzinę, aż stracił przytomność. Por. Prajs uczestniczył jeszcze w zeszłorocznych obchodach; kilka miesięcy temu odszedł na wieczną wartę, mając 101 lat.Zastępca burmistrza nawiązał również do 100-lecia odzyskania przez nasz kraj niepodległości.

     – Niepodległość nie może być nam obojętna, nie możemy mówić, że to był problem poprzednich pokoleń. Walka o nią kosztowała tyle cierpienia, tyle istnień. Dlatego niepodległość musi być dla nas czymś najcenniejszym i mamy obowiązek o nią dbać – powiedział.Podczas ceremonii – w której oprócz samorządowców oraz przedstawicieli lokalnych organizacji i instytucji uczestniczyli uczniowie – odbył się apel pamięci, odprawiono modlitwę oraz złożono wiązanki.

     Obchody zostały zorganizowane przez urząd gminy, Ośrodek Kultury oraz oczywiście przez kadetów z naszego liceum mundurowego o profilach: ochrona granicy państwowej, służba poklicyjna, pożarnictwo,  którego uczniowie poprowadzili uroczystość.

    • REGULAMIN MUNDUROWY 

    • W trosce o jednolity charakter wyglądu zewnętrznego wszystkich uczniów klas wojskowych - uczestników "Programu pilotażowego wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych" Biuro do Spraw Proobronnych opracowało i wdrożyło "Regulamin Mundurowy Kadetów Klas Wojskowych". Dokument opracowany został na podstawie rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zakazu używania munduru wojskowego lub jego części (Dz.U. poz. 354) oraz z uwzględnieniem zapisów rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów, zestawów i wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką (Dz.U. poz. 173).

     Regulamin mundurowy został zatwierdzony przez sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Pana Wojciecha Skurkiewicza w dniu 26.04.2018 r.

     Wdrożenie regulaminu mundurowego zostało poprzedzone konsultacjami społecznymi przeprowadzonymi podczas konferencji "Wnioski z wdrożenia pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych" zorganizowanej w Warszawie w dn. 24.11.2017 r. oraz VIII Ogólnopolskiego Forum Szkół „Edukacja obronna młodzieży”, które odbyło się 28.11.2017 r. w Nowym Glinniku

      

     Pobierz:

     Regulamin mundurowy

     Regulamin mundurowy - załącznik graficzny

     orzeł KW - wzór jpg

     orzeł KW - wzór pdf

     Rozporządzenie MON

    • Certfikowana Wojskowa Klasa Mundurowa

    • O PROGRAMIE 

     Opracowany i koordynowany przez Biuro do Spraw Proobronnych pilotażowy program wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych  ma na celu wsparcie wytypowanych placówek oświatowych w zakresie spójnego i aktualnie obowiązującego w Siłach Zbrojnych RP szkolenia wojskowego. Dotychczasowe specjalistyczne formy kształcenia w tych szkołach odbywały się w oparciu o programy autorskie, czego efektem był różny poziom otrzymanej wiedzy wojskowej i podstawowego przygotowania do potencjalnej służby wojskowej wśród absolwentów tych klas.

     NA CZYM POLEGA PROGRAM?

     Program pilotażowy uruchomiony został 1 września 2017 roku, kiedy to ruszyła jego pierwsza edycja z udziałem 58 szkół. Od następnego roku szkolnego (2018/2019) do programu dołączy kolejnych ponad 50 szkół z drugiej edycji. W każdej edycji  nauka w ramach programu odbywać się będzie przez dwa lata (dwa semestry w klasie II, jeden semestr w klasie III szkoły ponadgimnazjalnej, w czteroletnich technikach – odpowiednio w klasie III i IV). Program ma formę zajęć teoretycznych i praktycznych, w tym także w postaci szkolenia poligonowego na obozach szkoleniowych. Łącznie to 185 godzin lekcyjnych realizowanych w formie innowacji pedagogicznej. Powyższe zajęcia odbywają przy wsparciu jednostek wojskowych i instytucji podległych MON, w formie wsparcia pozafinansowego w postaci instruktorów wojskowych prowadzących zajęcia, dostępu do obiektów i sprzętu wojskowego (Wojskowe Dni Szkoleniowe raz w miesiącu) oraz zajęć w szkole, na które przybywają instruktorzy wojskowi.Finalnie program zmierzać będzie do utworzenia w Polsce - w oparciu o wojskowy podział administracyjny kraju - sieci szkół, które prowadzą w ramach innowacji pedagogicznej jednolite szkolenie wojskowe uczniów klas mundurowych

     DLA KOGO?

     W pilotażowej edycji programu bierze udział łącznie 109 szkół wytypowanych przez oficerów Biura do Spraw Proobronnych, którego jednym z filarów dotychczasowej działalności jest wsparcie dla szkół prowadzących klasy o profilu wojskowym. Program ma charakter ogólnopolski. Organizatorom zależało – zgodnie z zamiarem docelowym – aby kwalifikacje odzwierciedlały mapę wojskowego podziału administracyjnego kraju i na obszar administrowany przez wojskowe komendy uzupełnień oraz działające w tych obszarach jednostek wojskowych przypadała przynajmniej jedna szkoła z klasami mundurowymi.

     KORZYŚCI DLA UCZNIÓW

      Zakwalifikowane do programu placówki edukacyjne uczestniczą w realizacji jednolitego i kompleksowego programu nauczania, którego efektem będą realne korzyści płynące zarówno dla społeczeństwa, uczniów jak również szkoły.Absolwenci szkół biorący udział w projekcie mogą liczyć na:

     • odbycie skróconej służby przygotowawczej lub powołanie na krótkotrwałe ćwiczenie wojskowe zakończone przysięgą wojskową i przeniesieniem do rezerwy;
     • pierwszeństwo w trakcie naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej oraz innych rodzajów służby wojskowej;
     • przyjęcie na studia wojskowe na preferencyjnych warunkach (dodatkowe punkty podczas procesu rekrutacji);
     • stałe konsultacje (już w toku realizacji programu) przedstawicieli Wojskowych Komend Uzupełnień w zakresie możliwości przyjęcia do służby wojskowej oraz wskazywania możliwości podjęcia służby adekwatnych do potrzeb Sił Zbrojnych i uwarunkowań kandydata.

     Ponadto Ministerstwo Obrony Narodowej wprowadziło lub planuje wprowadzić kolejne dodatkowe korzyści dla uczniów w postaci: dofinansowania zakupu umundurowania i sprzętu wykorzystywanego do szkolenia; wystawienia zaświadczenia potwierdzającego realizację programu „Edukacja wojskowa” w certyfikowanych pionach wojskowych klas mundurowych wraz z informacją o ocenie końcowej i zakresie zrealizowanego materiału; wpisu na świadectwie ukończenia szkoły przedmiotu „Edukacja wojskowa” jako przedmiotu uzupełniającego (wraz z oceną końcową).

     WSPÓŁPRACA

     Zaangażowanie resortu obrony narodowej w omawiany program podkreśla liczba instytucji i jednostek wojskowych zaangażowanych w jego realizację. To m.in. Biuro do Spraw Proobronnych koordynujące całość programu, Akademia Sztuki Wojennej sprawująca nadzór nad procesem edukacyjnym uczniów, Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON udzielający wsparcia merytorycznego, ok. 80 jednostek wojskowych realizujących szkolenie praktyczne uczniów oraz ok. 80 Wojskowych Komend Uzupełnień wspierających szkoły w zakresie doradztwa zawodowego. Wraz ze szkołami z obu edycji programu to razem ponad 270 podmiotów. Dokumentem wykonawczym projektu jest „Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu edukacja wojskowa”, zatwierdzony przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej. Program nauczania posiada dwa wydania, które obowiązują odpowiednio dla I i II edycji programu.

      

     Pobierz:

     Program nauczania „EDUKACJA WOJSKOWA” II edycja.

     .

      

      

   • Rozpoczęcie roku szkolnego 2018-2019
    • Rozpoczęcie roku szkolnego 2018-2019

    • W dniu 03 września 2018 r. odbył się uroczysty apel szkolny z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019, który był poprowadzony przez Kadetów Certyfikowanej Klasy Wojskowej z udziałem:

     • Przedstawiciela Ministerstwa Obrony Narodowej – Pana Sergiusza Muszyńskiego

     • Wojskowego Komendanta Uzupełnień Warszawa- Mokotów- ppłk Mariusza Muskusa

     • Władz Samorządowych Powiatu Piaseczyńskiego i Gminy Góry Kalwarii.

     Podczas uroczystości ppłk Mariusz Muskus w imieniu Ministra Obrony Narodowej

     za zasługi w walkach o niepodległość państwa polskiego nominował kombatanta na wyższy stopień wojskowy: na stopień kapitana por. Elżbietę Wójcik-Wyrzykowską , Żołnierza Wyklętego.

     Minister nadał złoty medal „Za zasługi dla obronności kraju”.

     Po odczytaniu treści aktu nadania Pani Elżbieta Wójcik-Wyrzykowska powiedziała:

     „Dziękuję za awans i pamięć. Nie mam dobrych wspomnień, związanych z tamtym czasem.

     Wzruszenie nie pozwala mi mówić – raz jeszcze dziękuje za pamięć"

   • Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/19
    • Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/19

    • 3 WRZEŚNIA (poniedziałek) godz. 10:00.

    • Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017-18

    • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017-18.

     22 czerwca odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2017/18 .

     Na zaproszenie uczniów, kadetów oraz dyrekcji szkoły odpowiedziało wielu znamienitych gości  w osobach:

     Wicestarosta Powiatu Piaseczyńskiego Pan Arkadiusz Strzyżewski, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Sergiusz Muszyński, Naczelnik Wydziału Edukacji i Rynku Pracy Pani Magdalena Boniecka-Duchna, Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawy Mokotów ppłk Mariusz Muskus, Dowódca 61 batalionu lekkiej piechoty wchodzącego w skład 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej ppłk Janusz Ostrowski, Komendant Powiatowy Policji w Piasecznie mł. insp. Robert Chmielewski.

     Szczególnie cieszy duża obecność naszych absolwentów oraz oczywiście rodziców , którzy przybyli obejrzeć uroczystość zakończenia roku według ceremoniału wojskowego oraz pokazu musztrzy paradnej w wykonaniu kadetów naszego LO. 

     Podczas uroczystości  Pan Sergiusz Muszyński odczytał list z gratulacjami  od Ministra Obrony Narodowej skierowany do naszych uczniów i kadetów oraz ich rodziców. 
     Wspomniał w nim także że w naszej szkole funkcjonuje jedyna w powiecie piaseczyńskim klasa mundurowa wspierana przez Ministerstwo Obrony Narodowej w ramach programu dla certyfikowanych klas wojskowych. 

     Komendant Powiatowy Policji w Piasecznie wraz z Rzecznikiem Prasowym wręczyli dyplomy i nagrody trzem najlepszym kadetom naszego Liceum o profilu służba policyjna. 

     Cieszy nas niezmiernie całe mnóstwo nagród, wyróżnień i innych osiągnięć naszych uczniów w minionym roku.

     To był bardzo dobry rok nauki, zasłużyliście na odpoczynek. 

     W imieniu Dyrekcji oraz Kadry Pedagogicznej życzymy:

     UDANYCH WAKACJI !!!

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Zawodowych im.Marszałka Franciszka Bielińskiego
   • sekretariat@zsz-gk.pl
   • informatyk@zsz-gk.pl
   • tel. (022) 727-32-36, 727-32-39 tel./fax (022) 727-32-74 Internat
   • ul. Budowlanych 14 05-530 Góra Kalwaria www.zsz-gk.pl sekretariat@zsz-gk.pl
   • uks-budowlani@zsz-gk.pl
 • Galeria zdjęć

  • Dzień Kadeta 2018
  • Mogiła strażników granicznych w Górze Kalwarii.
  • Dzień Chłopaka w Internacie
  • Rozpoczęcie roku szkolnego 2018-2019
  • Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017-18
  • Pożegnanie klas maturalnych, rocznika 2018
  • Buduj z Pasją - Zabrze - Finał
  • KOSZARY ARCHE HOTEL w Górze Kalwarii.
  • "Co tu się dzieje?"
  • Buduj z Pasją
  • Mistrzostwa gminy w tenisie stołowym.
  • Uroczysta Wigilia Naszych Kadetów