• Odznaka jakości

    • Z ogromną radością zawiadamiam, iż Krajowe Biuro eTwinningu przyznało nam odznakę jakości za projekt pt. „Fiktive Familie” realizowany od stycznia do czerwca.

     Drodzy Uczniowie – dziękuję Wam za pracę i pełne zaangażowanie. Jestem dumna, że mogliśmy razem współpracować przy tym projekcie. Życzę Wam, aby pasja, jaka się w Was zrodziła do nauki języka niemieckiego rosła w siłę. Mam nadzieję, że wyczekujecie kolejnych projektów i że są one dla Was rozwojowe i kreatywne. Zapraszam po odbiór imiennych odznak jakości. Do zobaczenia przy następnym projekcie! Bis zur nächsten ProjektarbeitJ

     Joanna Matysiak

    • Pod palmami

    • Dnia 9 września 2001 roku klasa 2 LOg wybrała się pieszo do parku linowego " Pod palmami" w Pęcławiu.

     Pogoda od godzin porannych dopisywała, a dobre humory sprawiły że cały trud przejścia przez każdą trasę wydawał się błahy.

     Głównym celem wycieczki było propagowanie aktywnego spędzania czasu wolnego oraz popularyzowanie sportów nietypowych.

     Na przeszkodach parku wszyscy uczestnicy nauczyli się opanowania, odpowiedzialności, technik utrzymania równowagi oraz przełamali barierę lęku wysokości. Pobyt w parku linowym zapewnił uczniom niezapomniane wrażenia i wysiłek fizyczny na świeżym powietrzu.

     Po kilkugodzinnych zmaganiach wspólne pieczenie kiełbasek na łonie natury dał nam chwilę relaksu i wytchnienia.

    • Tajemnicza Twierdza Osowiec

    • Już na samym początku roku szkolnego klasa policyjna naszego LO wybrała się na wycieczkę na Podlasie do Twierdzy Osowiec.

     Twierdza znajduje się na terenie jednostki wojskowej i wstęp do niej bez przewodnika jest niemożliwy.

     Naszą wyprawę zaczeliśmy od muzeum twierdzy. To właśnie tutaj można znaleźć:

     -bronie używane w walce,

     -mundury żołnierzy, wiele przedmiotów charakterystycznych dla wojen w tym okresie.

     Tutaj również poznaliśmy historię budowy twierdzy.

     Po wyjściu z muzeum przewodnik zabrał nas na długi spacer po korytarzach twierdzy. Poza zwiedzeniem naziemnej części mieliśmy możliwość zwiedzenia jej rozległych podziemi. To właśnie w ciemnych korytarzach poczuliśmy to, co czuli żołnierze w latach wojny. Poza zimnem i wilgocią zmagali się oni z ciemnościami oraz wiecznym strachem. Dane nam było to poczuć, gdy przewodnik zgasił latarki i zaprosił nas do przejścia korytarza po ciemku. Wówczas zaczeliśmy czuć respekt i odnosić się do tych murów w inny sposób.

     Ważną rolę w twierdzy odgrywały kaponiery i półkaponiery, w których to ulokowane było 67 armat obronnych, kaliber 57 i 76mm. Za czasów świetności Twierdzy Osowiec na jego terenie znajdowały się baraki magazynowe, zespół ceglanych i drewnianych domów, a nawet cerkiew.

     Zwiedzanie twierdzy przebiegło bardzo szybko. Przewodnik opowiadał z wielką pasją i nie było zakazu robienia zdjęć.

     Przy okazji odwiedzenia Osowca zwiedziliśmy równierz Biebrzański Park Krajobrazowy - Centrum Edukacji i Zarządzania

     Takich widoków nie znajdziemy w żadnym innym miejscu w Polsce

    • Szczepienia uczniów

    • Drodzy rodzice,

     w dniach 13-19.09.2021 r. odbędzie się tydzień szczepień uczniów w szkołach. Do 12.09.2021 r. wychowawcy zbiorą deklarację i zgody od osób chętnych. Szczepienia odbędą się w najbliżsyzm punkcie szczepień lub zostanie on zorganizowany na terenie szkoły.

     Punkty zapewnią m.in. obecność lekarza podczas kwalifikacji do szczepienia dziecka, przygotowanie kadry zespołu szczepiącego oraz utylizację odpadów medycznych, jeśli szczepienie będzie realizowane na terenie szkoły.

     Podczas akcji szczepień w szkołach zaszczepieni będą mogli być także rodzice ucznia oraz pracownicy szkoły. 

     Do szczepienia przeciwko COVID-19, podobnie jak w populacyjnych punktach szczepień, wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka/rodzica na świadczenie profilaktyczne (przeprowadzenie szczepienia) złożona na kwestionariuszu wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem (Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby małoletniej przeciw COVID-19). Rodzic nie musi być obecny podczas szczepienia dziecka. Rodzic może upoważnić inną osobę, która podczas szczepienia będzie towarzyszyła dziecku i sprawowała nad nim faktyczną opiekę (opiekun faktyczny). W szkole opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel.

     Rodzice zainteresowani szczepieniami proszeni są o bezpośredni kontakt z wychowawcą klasy lub sekretariatem szkoły.

     Poniżej list Ministra Zdrowia, materiały edukacyjne dotyczące szczepień, rekomendacje przed szczepieniem, deklaracja oraz kwestionariusz wywiadu.

    • Odsłonięcie tablicy CSSG

    • Uczniowie naszego LO z klasy ochrony granicy państwowej wzięli udział w uroczystości odsłonięcia tablicy poświęconej Centralnej Szkole Straży Granicznej, która miała swoją siedzibę w Górze Kalwarii przed II wojną światową.

    • Rozpoczęcie roku szkolnego -  1.09.2021

    •  

     godz. 10.30 - wszystkie klasy klasy trzecie i czwarta (spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych).

     godz.11.00 - wszystkie klasy drugie (spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych).

     godz.12.00 - uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego dla klas pierwszych przed budynkiem szkoły.

    • WYPRAWKA SZKOLNA

    • Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022

      

     Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020r w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 w latach szkolnych 2020/2021–2022/2023 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego i do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego i do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych jest udzielana uczniom:

     1) słabowidzącym,

     2) niesłyszącym,

     3) słabosłyszącym,

     4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

     5) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

     6) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

     7) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

     8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1–7

     – posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287), uczęszczającym w danym roku szkolnym do szkoły wskazanej w w/w Rozporządzeniu.

      

     Pomoc w ramach programu, udzielana jest na wniosek opiekunów ucznia albo pełnoletniego ucznia, albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą opiekunów ucznia albo pełnoletniego ucznia.

     Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał odpowiednio w roku szkolnym 2020/2021, 2021/2022 lub 2022/2023 w terminie:

     a)      w roku szkolnym 2020/2021 do dnia 9 września 2020 r.

     b)      w roku szkolnym 2021/2022 do dnia 9 września 2021 r.

     c)      w roku szkolnym 2022/2023 do dnia 9 września 2022 r.

     Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

      

     Zwrot kosztów zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego lub do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych nastąpi po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy określonej w w/w Rozporządzeniu.

     W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego lub do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia lub opiekunów (opiekuna) ucznia, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio tych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. W przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, należy do niego dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników do kształcenia ogólnego lub do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego lub do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022.

     W przypadku zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego lub do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych dla grupy uczniów zwrot kosztów następuje po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego: imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres siedziby szkoły, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał odpowiednio w roku szkolnym 2020/2021, 2021/2022 lub 2022/2023, wykaz zakupionych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, kwotę zakupu, datę zakupu i podpis osoby, która dokonała zakupu. Potwierdzenie zakupu wystawia podmiot, który dokonał zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

    • Uwaga kandydaci !

    • Rekrutacja uzupełniająca do naszych szkół odbywa się tradycyjnie papierowo natomiast do szkół prowadzonych przez Miasto Stołeczne Warszawę odbywa się w systemie elektronicznym.

     W związku z tym kandydaci, którzy będą chcieli wziąć udział w rekrutacji do szkół warszawskich, logują się na swoje dotychczasowe konta, wypełniają wniosek (widząc szkoły warszawskie) i składają do szkoły I wyboru. Jeżeli kandydat chciałby również przystąpić do rekrutacji do szkół prowadzonych przez Powiat Piaseczyński musi złożyć wniosek w formie papierowej w wybranej szkole, która dysponuje wolnymi miejscami.

     Z wakacyjnym pozdrowieniem.

    • Program Dobry Start

    • Zmiany w obsłudze i wypłacie świadczeń z Programu Dobry Start (tzw. 300+).

     Od 1 lipca 2021 r. obsługą tych wniosków zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

    • REKRUTACJA 2021/2022

    •  

     W dniach od 23 do 30 lipca (do godziny 15.00) - potwierdzenie woli nauki.

      

     Kandydaci zakwalifikowani do Zespołu Szkół Zawodowych im. Marszałka Franciszka Bielińskiego składają:

     • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

     • oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,

     • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do pojęcia nauki w technikum (ekonomicznym, budowlanym) oraz w szkole branżowej (fryzjer, elektromechanik, klasa wielozawodowa),

     • podpisaną umowę z pracodawcą lub oświadczenie pracodawcy o gotowości podpisania umowy dotyczącej nauki zawodu (kandydaci do klasy wielozawodowej)

     • 2 zdjęcia (podpisane na odwrocie imieniem, nazwiskiem oraz klasą, do której kandydat został zakwalifikowany),

     • kartę zdrowia (jeśli kandydat taką posiada).

      

     Komisja rekrutacyjna pracuje w godz. 8.00-15.00

      

     OGŁOSZENIE LISTY KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH - 2 sierpnia.

    • Rekrutacja WAŻNE

    • Absolwencie szkoły podstawowej pamiętaj !!!!

     Przed złożeniem kopii świadectwa w naszej szkole wprowadź swoje oceny ze świadectwa ukończenia szkoły do arkusza osiągnięć w systemie VULCAN

    • Zamek książąt mazowieckich w Czersku

    • Moja mała ojczyzna i integracja...

     Tuż przed zakończeniem roku szkolnego uczniowie technikum ekonomicznego i liceum o specjalności ochrona granicy państwowej udali się do dawnej stolicy południowego Mazowsza.

     Wzięli udział w grze historycznej, dzięki której w ciekawy sposób zwiedzili ruiny gotyckiego zamku, poznali postacie związane z historią warowni i Mazowsza oraz odkryli zachowany historyczny układ urbanistyczny Czerska.

     Po porannym spacerze ulicami, którymi niegdyś chodzili ludzie średniowiecza, słoneczne przedpołudnie spędzili nad Jeziorem Czerskim.

    • ,,Kazimierz Górski – życie i dokonania Trenera Tysiąclecia”.

    • Dziś tj 21.06.2021 w stołówce szkolnej odbył się Szkolny Konkurs Wiedzy ,,Kazimierz Górski – życie i dokonania Trenera Tysiąclecia”.

     Dziękujemy wszystkim uczniom, którzy przystąpili do konkursu o tym wspaniałym człowieku.

     Po sprawdzeniu prac konkursowych przez komisję, której przewodniczył Pan Henryk CHromiński wyniki wyglądają następująco:

     I miejsce zdobywa Wiktoria Badowska tuż za nią II miejsce Magdalena Milewska a na III miejscu Jakub Falkowski. Cała trójka to uczniowie 2 klasy LO z naszej szkoły.

     Uroczysta dekoracja i wręczenie statuetek odbędzie się podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.

     Serdfecznie gratulujemy

    • ORGANIZACJA ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2020/21

    • 25 czerwca 2021 (piątek)

      

     Godz.9.00 – uroczyste mianowanie kadetów klas pierwszych mundurowych.

     Godz.10.30 – uroczyste zakończenie roku szkolnego wszystkich klas LO.

     Godz. 12.00 – uroczyste zakończenie roku szkolnego Technikum i Szkoły Branżowej.

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Zawodowych im.Marszałka Franciszka Bielińskiego
   • sekretariat@zsz-gk.pl
   • informatyk@zsz-gk.pl
   • tel. (022) 727-32-36, 727-32-39 tel./fax (022) 727-32-74 Internat tel. +48 510 072 677
   • ul. Budowlanych 14 05-530 Góra Kalwaria Poland
   • informatyk@zsz-gk.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych