• DZIEŃ EKONOMISTY

     • 4 marca odbył się Dzień Ekonomisty, w którym wzięli udział uczniowie klasy pierwszej, drugiej, trzeciej i czwartej technikum ekonomicznego. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji było; "WYKORZYSTANIE SZTUCZNEJ INTELIGENCJI W BIZNESIE".

      Po oficjalnym powitaniu odbyła się prelekcja Pani Agnieszki Gajewskiej Członka Zarządu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce na temat wykorzystania sztucznej inteligencji w biznesie. Następie swoje prezentacje na temat "Rozwoju nowoczesnych technologii w ostatnich 20 latach" zaprezentowali uczniowie klasy pierwszej. Po ich wystąpieniu prezentację dotyczącą "Wykorzystania AI w biznesie" zaprezentowali uczniowie klasy drugiej. Po wystąpieniu uczniów odbył się panel dyskusyjny na temat szans i ewentualnych zagrożeń korzystania z nowoczesnych technologii, w tym AI w pracy ekonomisty i w codziennym życiu. Dyskusja także dotyczyła potencjalnych zmian na rynku pracy w obliczu wykorzystania AI. Po przerwie odbył się Quiz wiedzy ekonomicznej, a po nich gry integracyjne.

       

     • Szkolenie strzeleckie uczniów klas mundurowych o profilu służba policyjna

     • W ramach współpracy z KŻR LOK im. Piotra Wysockiego w Warce nasi kadeci biorą udział w kolejnych szkoleniach strzeleckich.
      Dziś po raz kolejny na wstępnie odbyły teoretyczne etapy szkolenia.
      Uczestnicy poznali zasady bezpieczeństwa, komendy wydawane przez instruktorów i budowę broni.
      Program szkolenia obejmował także podstawy strzelectwa sportowego z naciskiem na przygotowanie sportowe przyszłych adeptów służb mundurowych.
      Za nami intensywne szkolenie strzeleckie na strzelnicy czyli 8 godzin nauki posługiwania się bronią i strzelania.
      Prowadzący strzelanie będący jednocześnie nauczycielami w klasach mundurowych kładą duży nacisk na przygotowanie sprawnościowe oraz na szkolenie praktyczne.
      Na zakończenie zajęć nie mogło zabraknąć regeneracyjnej kiełbaski prosto z rusztu.


      Sezon grillowy i strzelecki uważamy za otwarty !

     • Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

     • Dziś, 1 marca, obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – święto poświęcone upamiętnieniu bohaterów antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia Polski. Dzień ten został ustanowiony przez sejm w 2011 roku, ku czci i pamięci tych żołnierzy, którzy po II wojnie światowej nie złożyli broni i kontynuowali walkę z sowieckim okupantem. W antykomunistycznym podziemiu o wolną Ojczyznę walczyli wszyscy – inteligencja, robotnicy, chłopi i młodzież. Do powstania NSZZ „Solidarność” było przykładem najliczniejszej formy oporu polskiego społeczeństwa wobec komunistycznej władzy. Przez jego szeregi przeszło 250–300 tys. ludzi.

      Śmierć Józefa Franczaka „Lalka”, zabitego przez ZOMO 21 października 1963 roku stanowi symboliczny koniec czasu zbrojnego oporu, jednak jeszcze wiele lat później, do końca PRL-u, wielu żołnierzy podziemia było ściganych przez SB i trwali w konspiracji, z dala od własnych rodzin, pod fałszywymi nazwiskami.

      W ramach uczczenia pamięci tych Niezłomnych Bohaterów, z inicjatywy Centrum Kultury w Piasecznie, odbyła się dzisiaj msza święta w Kościele Św. Anny w Piasecznie. Uczniowie piaseczyńskich szkół zgromadzili się wraz ze swoimi szkolnymi sztandarami. Nie zabrakło również ich dyrektorów, przedstawicieli lokalnych władz i służb mundurowych, druhów z Nieprzetartego Szlaku oraz Szarych Szeregów. Gościem honorowym był reprezentujący kombatantów żołnierz Samodzielnego Batalionu im. Brygadiera Mączyńskiego Władysław Sieradzki.

      Po mszy, kadeci naszego Liceum Ogólnokształcącego – poprowadzili uroczysty hołd pamięci, a zaproszeni goście złożyli wieńce i zapalili symboliczne znicze pod tablicą poświęconą pamięci Żołnierzy Wyklętych

      Należy przypomnieć, że w 2014 r., naszym starszym koleżankom i kolegom, dane było współorganizować i uczestniczyć w uroczystości odsłonięcia tej tablicy upamiętniającej Żołnierzy Wyklętych.

      CHWAŁA BOHATEROM!

      CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!

     • Wyniki XIII Powiatowego Konkursu Wiedzy o USA

     • 27.02.2024 w Zespole Szkół nr 1 w Piasecznie zostały ogłoszone wyniki XIII Powiatowego Konkursu Wiedzy o USA. Naszą szkołę reprezentowało czterech uczniów: Veronika Shvets i Aleksander Gomółka z 2TE oraz Maciej Wojno i Adrian Gruszczyński z 4 LOP.

      Z dumą informujemy, że uczennica Veronika Shvets zajęła 3 miejsce w kategorii szkół technicznych.

      Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

     • Sukces w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Społeczeństwie.

     • Uczniowie: Dominik Jankowski z 4log, Kamil Kasprzak i Dawid Kupis z 3log reprezentowali naszą szkołę w okręgowym etapie Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie. Z dumą informujemy, że Dominik Jankowski zajął 2 miejsce w województwie mazowieckim i tym samym zakwalifikował się do etapu centralnego, który odbędzie się w Białymstoku. Tam Dominik będzie walczył o indeksy na wyższe uczelnie.

      Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

     • Szkolenie z medycyny taktycznej

     • 26.02.2024 roku odbył się kurs dla naszych kadetów dotyczący wykorzystania elementów medycyny taktycznej w przypadku urazów związanych z działaniami militarnymi.

      Kurs skupiał się na poznaniu specyficznego podejścia do udzielania pomocy medycznej w warunkach polowych oraz przyjęcia strategii działania, które pozwalają na sprawną i skuteczną reakcję w przypadku urazów związanych z działaniami militarnymi. Zaprezentowane zostały zaawansowane techniki ratowania życia, które są w stanie zmniejszyć straty wśród rannych i przyczynić się do większej szansy na przeżycie.

      Wykładowcy na kursie byli doświadczonymi specjalistami z dziedziny medycyny taktycznej, którzy sami mieli doświadczenie w udzielaniu pomocy medycznej w trudnych warunkach operacyjnych. Dzięki temu nasi kadeci mieli okazję poznać praktyczne aspekty pracy w terenie oraz nauczyć się skutecznych technik i procedur, które pomogą nam w uratowaniu życia poszkodowanych.Jednym z głównych elementów kursu był trening pierwszej pomocy w warunkach polowych.

      Nauka zakładała udzielanie pomocy w sytuacjach takich jak krwotok, złamania, otwarte rany, obrażenia głowy i inne urazy występujące w wyniku działań militarnych. Uczestnicy mieli okazję nie tylko poznać teoretyczne zasady działania, ale również praktycznie wykorzystać nowo zdobytą wiedzę podczas symulacji urazu.

      Tego typu szkolenia wpływają na podniesienie jakości udzielanej pomocy medycznej oraz zwiększy szanse na przeżycie osób poszkodowanych w różnych wypadkach

     • Mistrzostwa Gminy Góra Kalwaria w Tenisie Stołowym szkół ponadpodstawowych.

     • W naszej szkole odbyły się dzisiaj Mistrzostwa Gminy w Tenisie Stołowym w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży.

      Rywalizacja była wyrównana a naszym panom udało się wywalczyć srebrny medal oraz awans do dalszych rozgrywek.

      Gratulujemy sukcesów a naszym tenisistom życzymy powodzenia w kolejnych rozgrywkach.

     • Konkurs na film promujący nasz Zespół

     • Weź udział w KONKURSIE na FILM PROMUJĄCY naszą szkołę

      „Szkoła wielu możliwości !”

      Regulamin konkursu

      Organizator: Zespół Szkół Zawodowych im. Marszałka Franciszka Bielińskiego w Górze Kalwarii

      Cele konkursu:

      • edukacja w zakresie  kreatywnego wykorzystania urządzeń multimedialnych
      • promocja szkoły
      • rozwijanie i promowanie talentów naszych uczniów i absolwentów
      • rozbudzenie poczucia przynależności do społeczności szkolnej


      Uczestnicy: Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych im. Marszałka F. Bielińskiego w Górze Kalwarii

      Parametry filmu: Dowolny format wykonany smartfonem. Długość filmu minimum 30 sekund, maksymalnie 90 sekund.

      Termin nadsyłania prac: 27.02.2024 r. Film wraz ze zgłoszeniem i oświadczeniem (załącznik nr 1) należy dostarczyć administratorowi sieci komputerowej Panu Robertowi Sobierajowi na pendrive lub na adres e-mail: informatyk@zsz-gk.pl.

      Zasady uczestnictwa w konkursie:

      1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przygotowanie krótkiego filmu będącego reklamą Organizatora (film może promować szkołę jako cały Zespół lub poszczególne typy szkół wchodzące w Jego skład np. Szkoła Branżowa I Stopnia – zawód fryzjer) oraz przesłanie tego filmu administratorowi szkolnej sieci komputerowej wraz ze zgłoszeniem i   oświadczeniem rodzica/opiekuna/pełnoletniego ucznia (załącznik nr 1) w terminie wskazanym poniżej. Załącznik do pobrania w sekretariacie.
      2. Film należy dostarczyć do 27 II 2024r.
      3. Na konkurs należy przekazać film wykonany indywidualnie lub zespołowo (max. zespoły 4-osobowe). Aktorów w filmie może być więcej, ale autor jest jeden lub max. czterech. Autorami filmu mogą być uczniowie Organizatora.
      4. Autor / zespół autorów może zgłosić więcej niż jeden film, maksymalnie 3. Każdy film będzie podlegał osobnej ocenie.
      5. Dozwolona jest dowolna technika wykonania filmu przy użyciu telefon komórkowego, smartfona.
      6. Film nadesłany na konkurs musi być pracą przygotowaną specjalnie na konkurs, wcześniej niepublikowaną, zgodnie ze złożonym oświadczeniem – załącznik nr 1.
      7. Film nie może naruszać praw autorskich osób trzecich, zgodnie ze złożonym oświadczeniem – załącznik nr 1.
      8. Film nie może naruszać prawa do prywatności i ochrony wizerunku osób trzecich, zgodnie ze złożonym oświadczeniem – załącznik nr 1.
      9. Treści prezentowane w filmie nie mogą przedstawiać ani propagować zachowań sprzecznych z przepisami prawa, zasadami etyki.
      10. Planowanym odbiorcą filmu są uczniowie klas VIII szkół podstawowych i ich rodzice.
      11. Uczestnicy konkursu oświadczają, że są autorami zgłoszonych filmów.
      12. Prace zgłoszone na konkurs nie będą zwracane, stają się własnością Organizatora.
      13. Udział w konkursie oznacza zgodę na wykorzystanie i publikację filmu w celach promocji Organizatora.
      14. Organizator zastrzega sobie prawo do wykonania ingerencji w treść publikowanego filmu, jeśli uzna to za konieczne.


      Rozstrzygnięcie konkursu:

      1. Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatora konkursu.
      2. Uczestnicy zostaną poinformowani o rozstrzygnięciu drogą mailową i wiadomością w dzienniku elektronicznym Vulcan.
      3. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora do 5 III 2024 r.
      4. Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
      5. Niniejsze zasady są jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
      6. W sytuacjach nieobjętych niniejszymi zasadami rozstrzyga Organizator.


      Kryteria oceny:

      • Spełnienie wymagań formalnych określonych przez Organizatora
      • Przydatność filmu w promocji Organizatora
      • Pomysłowości i oryginalność filmu
      • Poziom artystyczny filmu
      • Poziom techniczny filmu


      Nagrody:

      1. Nagroda główna I miejsce - talon o wartości 100 PLN do sieci Rossman
      2. Nagroda za II miejsce – talon o wartości 50 PLN do sieci Rossman.
      3. Dodatkowo nauczyciele przedmiotów: podstaw przedsiębiorczości, biznesu i zarządzania, sprzedaż krajowa i zagraniczna mogą przyznać nagrodę w postaci ocen bardzo dobrej, celującej w ramach efektów kształcenia z marketingu. Również nauczyciele informatyki mogą przyznać nagrodę w formie ocen za wykorzystanie technologii informacyjnej.

      Organizator zastrzega sobie prawo nie przyznania w/w nagród w przypadku nie spełnienia przez prace kryteriów konkursu. Nie będą przyjmowane filmy bez zgłoszenia i oświadczenia (załącznik nr 1)

     • Turbolandeskunde – wędrówka po krajach niemieckiego obszaru językowego

     • Drodzy Uczniowie!

      Nauczyciele języka niemieckiego zapraszają do wzięcia udziału w IX edycji ogólnopolskiego konkursu Turbolandeskunde. Konkurs jest cykliczny, organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego przy współpracy z Instytutem Goethego w Krakowie. Etap szkolny odbędzie się 15 marca 2024 r. W tym roku należy wykazać się wiedzą o Szwajcarii. Zgłoszenia przyjmujemy do 01 marca 2024. Do zawodów startują tak jak co roku 3-osobowe zespoły. Zapraszamy do wzięcia udziału- zgłaszajcie się do nauczycieli języka niemieckiego.

      Joanna Matysiak

     •  AKTYWNE FERIE

     • Szkolna akcja, zorganizowana przez panie: Beatę Płatek i  Monikę Gładysz, zakończyła się nagrodzeniem najlepszych. Wśród nich znalazła się: Joanna Dudkiewicz - klasa  I LOp, która zajęła I miejsce, Michał Konarski, II TE - II miejsce, Dominika Żołądek, IV LOh - III miejsce, Magdalena Szewczak, IV TBE - IV miejsce. Akcja miała na celu promowanie aktywności fizycznej, która jest warunkiem dla zdrowia i dobrego samopoczucia, także w czasie wolnym.

      Dziękujemy wszystkim za udział.

     • Deutsch Plus

     • Deutsch Plus serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w projekcie.

      Informacji udzielają nauczyciele języka niemieckiego.

     • Mistrzostwa Szkoły w TS

     • 30.01.2024r. rozegrane zostały Mistrzostwa Szkoły w Tenisa Stołowego.

      Do rywalizacji przystąpiły 4 panie i 38 panów. Panie grały w systemie każdy z każdym.

      Panowie grali systemem pucharowym do wyłonienie 6 zawodników a następnie każdy z każdym.

       

      Klasyfikacja końcowa:

      Dziewczęta:

      1. Rawska Natalia 2 t
      2. Wandel Julia 4 lop
      3. Krupa Maja 2 t
      4. Skonieczna Sonia 2bel

       

      Chłopcy:

      1. Sąpór Kamil 4log
      2. Kocyk Mikołaj 3bel
      3. Pawlak Bartłomiej 1lop
      4. Krzyczkowski Krzysztof 2bmw
      5. Kołodziejczak Damian 4log
      6. Bardłowski Dawid 2tg
      7. Oliszewski Nikodem 1bel, Kowalczyk Mateusz 1lop, Kacprzak Jakub 2tg, Orlik Kamil 2bel,
      8. Czapnik Igor 1lop, Luśniak Kacper 2log
      9. Jarosz Krystian 1log, Jarzynka Jakub 1log, Nobis Aleks 1log, Traczyk Mariusz 2tg, Sasin Jakub 2bmw, Szlązak Kacper 2log, Modelski Dawid 3log
      10. Krupa Kacper 1log, Potraski Fabian 1log, Podnajmer Marcin 2bmw, Bogumił Mateusz 4 log
      11. Duda Patryk 1log, Duś Filip 1log, Kuciński Dominik 2bf, Posiewka Adrian 1log, Żelechowicz Kamil 1log, Rozmysłowski Alan 1lop, Żurawski Mikołaj 2tg, Zulczyk Bartek 2log, Zych Mateusz 3log, Gwara Piotr 2log, Rudecki Bartłomiej 1log, Kowalczyk Jakub 2lop, Bugalski Dawid 2bel, Zakrzewski Marcin 3bel, Głaska Patryk 3log
     • Konkurs na Kalendarz Adwentowy rozstrzygnięty

     • Z radością informujemy, że uczennica klasy I LOP, Helena Szczypek, zdobyła II miejsce w konkursie na Kalendarz Adwentowy.

      Konkurs był organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego (oddział Radom) i jak co roku cieszył się ogromnym zainteresowaniem uczniów ze szkół podstawowych oraz średnich z całego okręgu radomskiego i poza radomskiego.

      Helenie serdecznie gratulujemy a uczniom, którzy brali udział konkursie, składamy podziękowanie. Wszystkie prace były na świetnym poziomie, i -jak mówi prezes PSNJN Anna Własiuk – „konkurencja była spora. Jury konkursu stało przed trudnym wyborem”.

      Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie za rok.

      Nauczyciele języka niemieckiego

     • Konkurs " Młody Elektromechanik"

     • W dniu 31.01.2024r., w Zespole Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii odbyła się druga edycja szkolnego konkursu wiedzy z elektromechaniki samochodowej pt. Młody Elektromechanik.

      W konkursie brało udział 14 - stu uczniów z klas branżowych. Spośród nich komisja wyłoniła laureatów konkursu, których prace zostały nagrodzone.

      I miejsce Mikołaj Kocyk 3Bel

      II miejsce Damian Dombek 2 Bel

      III miejsce exquo Szymon Mońko 3 Bel, Piotr Sipak 3 Bel, Dawid Bugalski 2 Bel.

       

      Wszystkim zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w nauce.

     • 32 Finał WOŚP - Policz się z cukrzycą

     • Wielkie podziękowania dla naszych młodych wolontariuszy za bezinteresowną pracę i wzorową realizację zadań podczas 3 Biegu WOŚP w Górze Kalwarii w dniu 28 stycznia 2024r. Każdy finał to wielki dzień, kiedy możemy pomagać i być razem.

     • Wyniki konkursu "Merry Chistmas Everyone!"

     • Znamy już wyniki szkolnego konkursu "Merry Chistmas Everyone!" jak co roku pomysłowość naszych uczniów nie zna granic a poziom wykonania ozdób jest bardzo wysoki. Po burzliwych obradach 1 miejsce zajęła uczennica klasy 2TE Maja K za wianek ze skrzatem, 2 miejsce uczennica klasy 1LOP Agata R za ręcznie udekorowaną bombkę, natomiast 3 miejsce uczennica klasy 2TE Ewelina R za nowoczesnego skrzata. Komisja przyznała również dwa wyróznienia dla Barbary M uczennicy klasy 2TE za wykonanie łąńcucha z ozobami z włóczki oraz dla ucznia klasy 2LOP Macieja Sz za papierową bombkę.

      Wszystkim uczniom dziękujęmy za udział w konkursie. 

     • Lodowisko tuz obok

     • Korzystając z okazji, że mamy blisko lodowisko, klasa 3 LOg z opiekunami skorzystała z okazji do zaprezentowania swoich umiejętności łyżwiarskich. Ruch to zdrowie, więc korzystajmy.

 • Galeria zdjęć

   brak danych