• Uwaga kandydaci !

     • Rekrutacja uzupełniająca do naszych szkół odbywa się tradycyjnie papierowo natomiast do szkół prowadzonych przez Miasto Stołeczne Warszawę odbywa się w systemie elektronicznym.

      W związku z tym kandydaci, którzy będą chcieli wziąć udział w rekrutacji do szkół warszawskich, logują się na swoje dotychczasowe konta, wypełniają wniosek (widząc szkoły warszawskie) i składają do szkoły I wyboru. Jeżeli kandydat chciałby również przystąpić do rekrutacji do szkół prowadzonych przez Powiat Piaseczyński musi złożyć wniosek w formie papierowej w wybranej szkole, która dysponuje wolnymi miejscami.

      Z wakacyjnym pozdrowieniem.

     • Program Dobry Start

     • Zmiany w obsłudze i wypłacie świadczeń z Programu Dobry Start (tzw. 300+).

      Od 1 lipca 2021 r. obsługą tych wniosków zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

     • REKRUTACJA 2021/2022

     •  

      W dniach od 23 do 30 lipca (do godziny 15.00) - potwierdzenie woli nauki.

       

      Kandydaci zakwalifikowani do Zespołu Szkół Zawodowych im. Marszałka Franciszka Bielińskiego składają:

      • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

      • oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,

      • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do pojęcia nauki w technikum (ekonomicznym, budowlanym) oraz w szkole branżowej (fryzjer, elektromechanik, klasa wielozawodowa),

      • podpisaną umowę z pracodawcą lub oświadczenie pracodawcy o gotowości podpisania umowy dotyczącej nauki zawodu (kandydaci do klasy wielozawodowej)

      • 2 zdjęcia (podpisane na odwrocie imieniem, nazwiskiem oraz klasą, do której kandydat został zakwalifikowany),

      • kartę zdrowia (jeśli kandydat taką posiada).

       

      Komisja rekrutacyjna pracuje w godz. 8.00-15.00

       

      OGŁOSZENIE LISTY KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH - 2 sierpnia.

  • Galeria zdjęć

    brak danych