• OFERTA 2021/2022

    • Technikum Ekonomiczne

    • Edukacja zawodowa ma na celu przygotowanie ucznia do wykonywania następujących zadań:

     prowadzenie własnej działalności gospodarczej  (planowanie i organizowanie), prowadzenie spraw finansowych, kadrowo-płacowych, wykonywanie analiz, sporządzanie biznes planu, sprawozdań z działalności przedsiębiorstw,      

    • Technikum Budownictwa
     i Architektury

    • Szkoła prowadzi zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego  oraz zawodowego w zawodzie technik budownictwa.

     Przygotowuje uczniów do podejmowania  i prowadzenia  działalności gospodarczej, przede wszystkim w branży budowlanej oraz studiów m.in. na wydziale architektury


      

    • Szkoła branżowa I stopnia
     klasa wielozawodowa

    • Zaletą systemu kształcenia w klasach wielozawodowych jest nauka zawodu w rzeczywistych warunkach pracy oraz nawiązanie współpracy z potencjalnym pracodawcą.

     Uczniowie uczą się wybranego zawodu

     Zdobywanie umiejętności w takich zawodach jak:

     ślusarz, stolarz, cieśla, elektryk, murarz-tynkarz, monter stolarki budowlanej, kamieniarz, tapicer, dekarz i inne.


       


      

    • Liceum Ogólnokształcące
     ochrona granicy państwowej

    • W wyniku podejmowanych działań edukacyjno - wychowawczych, absolwent szkoły, otrzyma przygotowanie teoretyczno- praktyczne, które jest przydatne w każdym rodzaju służb mundurowych.

     Zdobyta wiedza i umiejętności ułatwiają absolwentom przygotowanie się do egzaminów decydujących o przyjęciu do służby w Straży Granicznej, Siłach Zbrojnych RP, Policji, Służbie Ochrony Państwa i innych instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.


      


      

    • ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ
     Z NASZĄ OFERTĄ EDUKACYJNĄ
    • Liceum Ogólnokształcące
     służba policyjna

    • Szkoła prowadzi zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego oraz kształcenia specjalistycznego z zakresu służby policyjnej.

     Szkołę tę powinni wybrać uczniowie, którzy:

     interesują się pracą w Policji, zdobyciem wiedzy o jej organizacji i funkcjonowaniu,

      planują swoją przyszłość zawodową w  innych służbach mundurowych lub w zawodach związanych z ochroną osób i mienia.


      


      

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Zawodowych im.Marszałka Franciszka Bielińskiego
   • sekretariat@zsz-gk.pl
   • informatyk@zsz-gk.pl
   • tel. (022) 727-32-36, 727-32-39 tel./fax (022) 727-32-74 Internat tel. +48 510 072 677
   • ul. Budowlanych 14 05-530 Góra Kalwaria
   • sekretariat@zsz-gk.pl
   • informatyk@zsz-gk.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych