• Wychowawcy

   •  Kadra Pedagogiczna

    Kadra pedagogiczna Internatu ZSZ w Górze Kalwarii jest  odpowiednio przygotowana do pracy z młodzieżą. 

     

    Wychowawcy to osoby życzliwe, do których można się zwrócić z wszelkimi problemami.
    Organizują działalność samorządową, charytatywną, kulturalną i sportową.

    Na bieżąco udzielają wsparcia oraz starają się stwarzać optymalne warunki do wszechstronnego rozwoju wychowanka. Dzięki ich pracy opiekuńczo-wychowawczej, młodzież jest zintegrowana i ma poczucie bezpieczeństwa.

     

    Wychowawcy są częścią życia w Naszym Internacie i współtwórcami atmosfery jaka w nim panuje.

     

      

           Wychowawcy:          

                                    

    Adwent Jarosław

    Chromiński Henryk

    Chudzik Mariola

    Łomozik-Czyżewska Brygida

    Możdżan Barbara

    Ozimek Jacek

    Płatek Beata

    Szostak Kamila

     

                                        

     

     

     

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Zawodowych im.Marszałka Franciszka Bielińskiego
   • sekretariat@zsz-gk.pl
   • informatyk@zsz-gk.pl
   • tel. (022) 727-32-36, 727-32-39 tel./fax (022) 727-32-74 Internat tel. +48 510 072 677
   • ul. Budowlanych 14 05-530 Góra Kalwaria Poland
   • sekretariat@zsz-gk.pl
   • informatyk@zsz-gk.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych