• Historia

    • Szkoła została powołana zarządzeniem nr 12 Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu Materiałów z dnia 21 lipca 1967r.  i otrzymała nazwę –
     Zasadnicza Szkoła Budowlana dla Pracujących Warszawskiego Przedsiębiorstwa Przemysłowego „Żelbet” w Górze Kalwarii.

      

     Pierwszym dyrektorem był mgr Jerzy Rowiński. Szkoła mieściła się przy ul. Kilińskiego, posiadała dwie izby lekcyjne w amfiladzie. Prowadziła następujące kierunki nauczania:

     • murarz-tynkarz
     • monter konstrukcji stalowych
     • cieśla

     W 1969 r. rozpoczęto budowę nowego obiektu szkoły i internatu przy ul.Chopina 21.

     W 1970 r. powstała Zasadnicza Szkoła Dokształcająca przy ul. Pijarskiej 17 w Górze Kalwarii. Szkoła ta kształciła kadry dla przedsiębiorstwa „Polsport” i PRK nr 15 z Góry Kalwarii i POM-u w Wilczynku. Założycielem i dyrektorem szkoły był mgr Czesław Dębek. Od września 1971 r. dyrektorem szkoły był Stanisław Stelmaszczyk.

     11 lutego 1972 r. zakończono budowę nowej szkoły i internatu przewidzianego dla 200-stu uczniów.

     We wrześniu 1972 r. Zasadnicza Szkoła Dokształcająca została przeniesiona do budynku Szkoły Budowlanej przy ul.Chopina 21. Obydwie szkoły znajdowały się pod kierownictwem mgr Jerzego Rowińskiego.

     W 1973 r. kierownictwo szkoły objął inż. Stefan Chruszcz.

     W 1975 r. powołano Technikum Budowlane dla Pracujących, które kształciło kadry w specjalnościach:

     • konstrukcje stalowe
     • budownictwo ogólne

     Od września 1976 r. dyrektorem szkoły był mgr Czesław Dębek.

     W porozumieniu z Kuratorium Oświaty i Wychowania oraz Zjednoczenia Budownictwa Warszawa od 1976 r. zaprzestano naboru do Zasadniczej Szkoły Dokształcającej. Jedynym zakładem dokształcającym pozostał PRK nr 15, który na mocy porozumienia organizował klasy w Zasadniczej Szkole Budowlanej.

     1 października 1976 r. powołana została szkoła przysposabiająca do zawodu betoniarz – zbrojarz.

     9 maja 1976 r. otwarto w budynku szkoły Izbę Pamięci Narodowej.

 • Galeria zdjęć

   brak danych