Nawigacja

Oferta edukacyjna Rekrutacja elektroniczna Terminarz gimnazjalisty

Dla kandydatów

Oferta edukacyjna

 

 

 Ulotki informacyjne o poszczególnych typach szkół

TYP SZKOŁY SPECJALNOŚĆ Cykl kształcenia Info
 TECHNIKUM NR 2

Finanse
i rachunkowość

4 lata technik_ekonomista.pdf
 Budownictwo ogólne 4 lata

Technikum_Budowlane_-_charakterystyka.pdf

Organizacja 

reklamy

4 lata  

 

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Zarzadzanie informacją 3 lata Broszura informacyjna
Ochrona granicy państwowej 3 lata LOs_Informacja_o_szkole.docx
Pożarnictwo 3 lata  
Służba policyjna 3 lata NOWOŚĆ
 

  SZKOŁĄ BRANŻOWA I STOPNIA

 Elektromechanik pojazdów samochodowych 3 lata  Elektromechanik_pojazdow_samochodowych.pdf
  Fryzjer 3 lata Fryzjer.pdf 

Monter zabudowy
i robót wykończeniowych
w budownictwie

3 lata Monter_zabudowy_i_robot_wykonczeniowych.pdf
Kierowca mechanik 3 lata  
 

 


Po ukończeniu technikum lub szkoły zawodowej uczniowie mają możliwość zdawania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w celu uzyskania kwalifikacji uznawanych
na terenie całej UE.

 

Zapewniamy:
§  Wykształcenie zawodowe uznawane na terenie Unii Europejskiej,
§  Przygotowanie do egzaminu maturalnego,
§  Możliwość dalszego kształcenia,
§  Atrakcyjny zawód,
§  Rozwijanie zainteresowań,
§  Praktyki w bankach, urzędach i różnych firmach,
§  Rozwijanie i doskonalenie własnej  osobowości,
§  Kształtowanie określonych wartości i postaw opartych na uniwersalnych zasadach etycznych.

Gwarantujemy:
§  Wyjątkowo przyjazną i życzliwą atmosferę,
§  Dobre relacje nauczycieli z uczniami oparte na wzajemnym zaufaniu i szacunku,
§  Poczucie bezpieczeństwa wśród uczniów,
§  Możliwość udziału uczniów w organizowaniu życia szkoły,
§  Możliwość działalności społecznej uczniów poprzez wolontariat,
§  Samorealizację poprzez działalność w kołach zainteresowań.

 Oferujemy:
§  Naukę w przestronnych pracowniach  przedmiotowych,
§  Nowoczesne pracownie komputerowe z dostępem do Internetu,
§  Salę gimnastyczną,
§  Bibliotekę i czytelnię,
§  Opiekę medyczną,
§  Opiekę pedagogiczną i psychologiczną.
§  Atrakcyjne wycieczki turystyczno-krajoznawcze krajowe i zagraniczne,
§  Imprezy kulturalne.

 

Licznik odwiedzin

monitoring pozycji